Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và ptnt 2

 - 
Mã số thuế0301806932
*
1
9.6. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm, nâng cao trình độ, năng lực về quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ
29.5. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn, khuyến nông, quản lý hành chính nhà nước, quản lý kinh tế, pháp luật
39.4. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức xã theo chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên kỹ thuật và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền phê duyệt
49.3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
59.2.Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý
69.1. Bồi dưỡng công chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
79. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và các đối tượng khác theo phân cấp và quy định của pháp luật, gồm:
88. Xây dựng nội dung chương trình, chương trình khung, giáo trình, tài liệu, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và các đối tượng khác théo phân cấp và quy định của pháp luật
97. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch chương trình, dự án về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
106. Tư vấn nâng cao năng lực phát triển hợp tác xã.
115. Tư vấn thành lập hợp tác xã
124. Liên kết và hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và ngoài nước
133. Tư vấn, chuyển giao công nghệ quản lý cho các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ chức khuyến nông
142. Nghiên cứu khoa học: các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh doanh và kinh tế xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn
1517. Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý chương trình OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình OCOP
1616. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo và phục vụ ăn nghỉ cho học viên
1715. Tư vấn về chính sách, quản lý nhà nước và quản lý ngành về chiến lược, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1814. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học về quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, theo quy định của pháp luật
1913. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành
2012. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước về kinh tế, quản trị kinh doanh, chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý điều hành HTX và doanh nghiệp
2111. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức và các đối tượng khác theo quy định
2210. Đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính theo quy định của pháp luật
231. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức quản lý sản xuất kinh doanh, khuyến nông, quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường cho các cơ sở của ngành Nông nghiêp và Phát triển nông thônBạn đang xem: Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và ptnt 2

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm ihometour.vn.info cho nhà thầu Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II như sau:

Phần mềm ihometour.vn.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia


Xem thêm: Dđèo Ô Quy Hồ Cho Tụi Gato, Đèo Ô Quý Hồ Sapa Một Trong Tứ Đại Đỉnh Đèo

Nhà thầu này cũng là bên mời thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho bên mời thầu Trường Cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn II như sau: Đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 0 dự án với tổng số 0 gói thầu.Đã thực hiện mời thầu 4 gói (với 4 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.Đã công bố kết quả của 1 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).Có 0 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.Phần mềm ihometour.vn.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia


Xem thêm: Vé Máy Bay Chu Lai Sài Gòn Cập Nhật Mới Nhất 2021, Vé Máy Bay Giá Rẻ Từ Chu Lai Đi Tp

Phần mềm ihometour.vn.info không thể tìm thấy thông tin doanh nghiệp này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Các hoạt động của nhà thầu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký