Mẫu đơn bảo lãnh tạm trú

 - 

Bảo lãnh là cụm từ được sử dụng trong luật dân sự với ý nghĩa là một biện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được pháp luật ghi nhận nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.


Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, tạm giam là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị cáo nhằm kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Khi bị cáo áp dụng biện pháp tạm giam thì gia đình có thể xin bảo lãnh được không? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến Mẫu đơn xin bảo lãnh.

Bạn đang xem: Mẫu đơn bảo lãnh tạm trú

Bảo lãnh là gì?

Bảo lãnh là cụm từ được sử dụng trong luật dân sự với ý nghĩa là một biện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được pháp luật ghi nhận nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

Trong hình sự thì cụm từ bảo lĩnh cũng có ý nghĩa tương đương. Điều 121 Luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định:


“ Điều 121. Bảo lĩnh

1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

2. Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người. Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

Trong giấy cam đoan, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh phải cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc nhận bảo lĩnh.

3. Bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:

a) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

b) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

c) Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

4. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định bảo lĩnh. Quyết định của những người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

5. Thời hạn bảo lĩnh không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị phạt tiền theo quy định của pháp luật.”


Như vậy bảo lĩnh là một biện pháp ngăn chặn có thể thay thế cho tạm giam. Vậy Mẫu đơn xin bảo lãnh như thế nào?

*

Nội dung mẫu đơn xin bảo lãnh?

Trong Mẫu đơn xin bảo lãnh phải thể hiện được nội dung, lý do vì sao người bị tạm gian có thể được bảo lãnh và đơn xin bảo lãnh có bố cục như sau:

+ Quốc hiệu tiêu ngữ;

+ Địa chỉ, thời gian làm đơn;

+ Tên đơn;

+ Giới thiệu bản thân;

+ Nêu mối quan hệ đối với người bị tạm giam, lý do bị bắt, tam giam ở đâu

+ Trình bày nguyện vọng muốn được bảo lãnh và lý do bảo lãnh

+ Cam kết

+ Ký tên

Mẫu đơn xin bảo lãnh mới nhất?

Hiện nay vẫn chưa có Mẫu đơn xin bảo lãnh được luật định liên quan đến xin bảo lãnh. Do đó, chúng tôi sẽ đưa ra một mẫu đơn để bạn đọc có thể tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ……tháng……..năm…….

ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ

ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

Kính gửi:…………………………………………………………………………………..

Tôi (Tổ chức) bảo lãnh:………………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………..

Trú tại: ……………………………………………………………………………………..

Tôi là bố anh ….. sinh ngày … tháng … năm…

Nêu lý do bị bắt: Ngày … anh … có gặp gỡ và xích mích với anh …, sau đó hai bên có xảy ra xô xát và giằng co nhau dẫn đến anh … bị ngã xuống rạnh đường, đầu đập vào mép đường và đang hôn mê sâu.

Hiện đang tạm giam ở:………………………………………………………

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho …. được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức tại ngoại vì một số lý do sau: Anh … là hiện đang có tiểu sử mắc bệnh hiểm nghèo và đang trong quá trình trị liệu, cần được lọc máu nên tôi xin được bảo lĩnh cho anh … được toại ngoại để có thể tiếp tục điều trị bệnh (có hồ sơ bệnh án kèm theo)

Tôi xin cam kết sau khi anh ….được tại ngoại sẽ:không cho anh … xuất cảnh: luôn giám sát, cập nhật tình hình anh … thường xuyên; Đảm bảo ……sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng pháp luật. Khi anh … hoàn thành xong việc điều trị, tôi sẽ trao trả cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát anh … thường xuyên. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin bảo lãnh tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

1. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Di Tích Danh Thắng Núi Voi Hải Phòng, Núi Voi (Hải Phòng)

2- Giới tính: Nam o Nữ o 3- Sinh ngày …..tháng. ….năm…………………….

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………………………………………

– Địa chỉ tạm trú (nếu có) ……………………………………………………………………………………..

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ………………………………………………………………

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………………..

2. Người được bảo lãnh:

SốTTHọ tên (chữ in hoa)Giới tínhNgày tháng năm sinhQuốc tịchHộ chiếu sốQuan hệ (2)

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Ghi chú.

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

Mẫu đơn bảo lãnh xin việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty ………………………………………..

Người bảo lãnh:……………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………… tại: ………………………………..

CMND số: ……………………………………….. cấp ngày …../……/……… tại…

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Quan hệ người được bảo lãnh:…………………………………………………………….

Trong quá trình làm việc, nếu ông/bà:………………………………………………….. có gây tổn thất đến tài sản của Công ty …………………………. thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Ông/bà: ……………………………………………………… không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty.

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….Ngày…Tháng….Năm….

Xem thêm: Văn Phòng Vé Vietnam Airline So 1 Quang Trung, Phòng Vé Máy Bay Vietnam Airlines Tại Hà Nội

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về Mẫu đơn xin bảo lãnh để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557.