Mẫu công văn đăng ký lịch làm việc

 - 

Mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác

Mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác là mẫu bản công văn được lập ra để đăng ký về chương trình công tác. Mẫu công văn nêu rõ nội dung đăng ký...

Bạn đang xem: Mẫu công văn đăng ký lịch làm việc

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.


Mẫu công văn tuyên truyền cổ động trực quan hội chợ

Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán

Mẫu công văn đề nghị chuyển ngạch công chức


Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác như sau:

UBND ..................

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------

Số: ..................

V/v đăng ký chương trình công tác …...(1)…….

..............., ngày...tháng...năm...


Kính gửi: UBND tỉnh ..................

Xem thêm: Khách Sạn Ở Gần Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tan Son Nhat International Airport

Căn cứ Chương trình công tác năm …(1)….. và danh mục Chương trình, Đề án thực hiện năm …(1)….. của UBND tỉnh ..............., Sở Công Thương đăng ký Chương trình công tác ……(1)….…… với các nội dung sau:

Số TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì, tham mưu

Cơ quan chỉ đạo

Thời gian

Ghi chú

1

2

Trên đây là đăng ký Chương trình công tác ……(1)…... của Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, ....(2).....

GIÁM ĐỐC (3)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm.

(2) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Xem thêm: Tờ Khai Xin Cấp Thị Thực Schengen ), Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Visa Schengen


Mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 1.084
Chia sẻ bài viết
Tải về
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*