đường đi bản cát cát

 - 

Bản Cát Cát nằm tại phía Tây Nam của tx. Sapage authority – là một trong những giữa những địa điểm du lịch tham quan du ngoạn sát trung trung ương Sapage authority độc nhất vô nhị hiện giờ.

Bạn đang xem: đường đi bản cát cát

*
*
: trăm hoa kiếm tìm ông xã, khoe váy!!! 1" data-recalc-dims="1">Kinch nghiệm đi bạn dạng Cát Cát. Photo: Chinc Mai

Tóm tắt báo cáo về phiên bản Cát Cát

*
*
: trăm hoa tìm ông chồng, khoe váy!!! 3" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-9.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-9.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-9.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-9.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-9.jpg?resize=1536%2C864&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-9.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-9.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa search ông chồng, khoe váy!!! 4" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-7.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-7.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-7.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-7.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-7.jpg?resize=1536%2C864&ssl=1 1536w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-7.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-7.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa search ông chồng, khoe váy!!! 5" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-3.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-3.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-3.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-3.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-3.jpg?resize=1536%2C864&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-3.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-3.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa kiếm tìm ck, khoe váy!!! 6" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-2.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-2.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-2.jpg?resize=1024%2C767&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-2.jpg?resize=768%2C575&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-2.jpg?resize=1536%2C1151&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-2.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-2.jpg?resize=810%2C607&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm kiếm ông chồng, khoe váy!!! 7" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-5.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-5.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-5.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-5.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-5.jpg?resize=1536%2C1152&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-5.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-5.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa kiếm tìm chồng, khoe váy!!! 8" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://ihometour.vn/duong-di-ban-cat-cat/imager_10_7165_700.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-10.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa kiếm tìm ông chồng, khoe váy!!! 8" data-recalc-dims="1">Kinch nghiệm đi bạn dạng Cát Cát: góc sinh sống ảo nghỉ ngơi suối Tiên Sa. Photo: Mai Chinh
*
*
: trăm hoa tra cứu ck, khoe váy!!! 10" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Thac-o-Cat-Cat-Sapage authority.jpg?w=1524&ssl=1 1524w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Thac-o-Cat-Cat-Sapa.jpg?resize=223%2C300&ssl=1 223w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Thac-o-Cat-Cat-Sapa.jpg?resize=762%2C1024&ssl=1 762w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Thac-o-Cat-Cat-Sapage authority.jpg?resize=768%2C1032&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Thac-o-Cat-Cat-Sapa.jpg?resize=1143%2C1536&ssl=1 1143w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Thac-o-Cat-Cat-Sapa.jpg?resize=810%2C1089&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tra cứu ông xã, khoe váy!!! 11" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://ihometour.vn/duong-di-ban-cat-cat/imager_14_7165_700.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-1.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa kiếm tìm chồng, khoe váy!!! 11" data-recalc-dims="1">Kinch nghiệm đi bạn dạng Cát Cát – checkin thác Tiên Sa

Đường đi

Mình cứ đọng chọn nhà thời thánh Đá Sapage authority có tác dụng trung chổ chính giữa. Từ đây, phần lớn fan theo mặt đường Xuân Viên rồi ra đường Fansipan, chạy qua vài đoạn đường cua là cho tới đầu bản Cát Cát.

Giá thuê váy đầm áo + trang phục dân tộc

Cát Cát có khá nhiều địa điểm ngắm cảnh. Tuy nhiên mục đích của các cô gái lúc xuống Cát Cát là muốn thuê váy áo của fan H’mông nhằm khoác chụp ảnh + tạo dáng vẻ + sinh sống ảo khoe bạn bè trên fb.Vì vậy, khi xuống bạn dạng Cát Cát, số đông tín đồ buộc phải thuê thử một cỗ xiêm y H’mông đặt lên sóng như bất kể ai luôn nha.Trong bản tất cả khôn cùng không ít cửa hàng + công ty cho mướn phục trang dân tộc bản địa, váy đầm vóc các loại + phụ kiện.Giá thuê phục trang sống Cát Cát tuỳ nằm trong vào từng cỗ trang phục nhưng giao động tự 100.000 đồng/cỗ trở lên (không tính phú kiện).
*
*
: trăm hoa tìm ông xã, khoe váy!!! 13" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Check-in-ban-Cat-Cat-Nguyen-Quynh-Nhu.jpg?w=1536&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Check-in-ban-Cat-Cat-Nguyen-Quynh-Nhu.jpg?resize=225%2C300&ssl=1 225w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Check-in-ban-Cat-Cat-Nguyen-Quynh-Nhu.jpg?resize=768%2C1024&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Check-in-ban-Cat-Cat-Nguyen-Quynh-Nhu.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1 1152w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Check-in-ban-Cat-Cat-Nguyen-Quynh-Nhu.jpg?resize=810%2C1080&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tra cứu ck, khoe váy!!! 14" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=1536%2C1152&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa search ck, khoe váy!!! 15" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=1536%2C1152&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm chồng, khoe váy!!! 16" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=1024%2C682&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=1536%2C1023&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=120%2C80&ssl=1 120w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=810%2C539&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa search ông xã, khoe váy!!! 17" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?resize=1024%2C682&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?resize=1536%2C1023&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?resize=120%2C80&ssl=1 120w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-2.jpg?resize=810%2C539&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm ck, khoe váy!!! 18" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?resize=1024%2C682&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?resize=1536%2C1023&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?resize=120%2C80&ssl=1 120w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-ihometour.vn-Cat-Cat-Bao-Nguyen-1.jpg?resize=810%2C539&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa search chồng, khoe váy!!! 19" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?resize=1024%2C682&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?resize=1536%2C1023&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?resize=120%2C80&ssl=1 120w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-7.jpg?resize=810%2C539&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tra cứu ck, khoe váy!!! 20" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-6.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-6.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-6.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-6.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-6.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm ông xã, khoe váy!!! 21" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=1536%2C1152&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-2.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm kiếm chồng, khoe váy!!! 22" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=1536%2C1152&ssl=1 1536w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-1.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm kiếm ông chồng, khoe váy!!! 23" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=1536%2C1152&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Review-di-ban-Cat-Cat-Ta-Thanh-Huong-3.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm ông chồng, khoe váy!!! 24" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-1.jpg?w=1536&ssl=1 1536w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-1.jpg?resize=225%2C300&ssl=1 225w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-1.jpg?resize=768%2C1024&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-1.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1 1152w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Dia-diem-dep-o-Cat-Cat-Vo-My-Duyen-1.jpg?resize=810%2C1080&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm ông xã, khoe váy!!! 25" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Check-in-Sun-Plaza-Mai-Chinh-2.jpg?w=1152&ssl=1 1152w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Check-in-Sun-Plaza-Mai-Chinh-2.jpg?resize=169%2C300&ssl=1 169w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Check-in-Sun-Plaza-Mai-Chinh-2.jpg?resize=576%2C1024&ssl=1 576w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Check-in-Sun-Plaza-Mai-Chinh-2.jpg?resize=768%2C1365&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Check-in-Sun-Plaza-Mai-Chinh-2.jpg?resize=864%2C1536&ssl=1 864w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Check-in-Sun-Plaza-Mai-Chinh-2.jpg?resize=810%2C1440&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm kiếm ck, khoe váy!!! 26" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://ihometour.vn/duong-di-ban-cat-cat/imager_30_7165_700.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Check-in-quang-truong-Sapa-ve-dem.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa search chồng, khoe váy!!! 26" data-recalc-dims="1">Check in trung tâm vui chơi quảng trường Sapa về đêm

Hôm máy 2: Lên Fan rồi xuống Cát Cát

Đi bữa sớm cùng với món cốn sủi ông Há, giá bán 40.000 đồng/bátSáng đi Fansipan đến 15 tiếng chiều bắt đầu xuốngTới 16 giờ đồng hồ thì tụi mình đi xuống bạn dạng Cát Cát chơi

Note:

Vé leo Fan hôm bản thân đi là tải luôn luôn combo vé cáp treo + bufett bắt buộc được khuyến mãi ngay vé tàu hoả leo núi Mường Hoa. Full bộ combo là 2.1 triệu đ cho 2 bạn.Buffet trên Fan ngon + nhiều món buộc phải ănVé vào Cát Cát: 90k 1 bạn (hầu hết người check thêm giá chỉ vé hôm nay tại chỗ này ***)Tại Cát Cát, mình mướn cỗ váy dân tộc Mông đỏ: giá bán 80K sinh hoạt Art House – quán trà soát sữa bao gồm sân thượng tự sướng ảo thôi rồi sống Sapa hiện giờ.Cheông xã in Cát Cát

Đi lại nghỉ ngơi phiên bản Cát Cát vắt nào cho đỡ xa + mệt? Do đầu tiên đi Cát Cát phải lần khần, mình đi dạo từ cổng 1 xuống cổng 2, nhọc thôi rồi luôn. Bù lại, có khá nhiều khu vực đẹp lắm, cũng bõ công.

Theo kinh nghiệm của bản thân, nhằm đỡ nhọc, phần lớn người rất có thể mượn xe ôm từ cổng 1 xuống cổng 2 luôn nếu mắc cỡ đi bộ xa ạ. Giá thuê xe ôm chỉ 30K mang đến 2 tín đồ.

Xem thêm: Điều Hành Du Lịch - Sơ Lược Về Nghề Điều Hành Tour Du Lịch

Lúc về thế ra cổng 2 nhằm mượn xe ôm về cổng 1 nha. Vẫn 30K ạ
*
*
: trăm hoa tìm kiếm chồng, khoe váy!!! 28" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Cach-di-Cat-Cat-Mai-Chinh-1.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Cach-di-Cat-Cat-Mai-Chinh-1.jpg?resize=300%2C185&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Cach-di-Cat-Cat-Mai-Chinh-1.jpg?resize=1024%2C630&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Cach-di-Cat-Cat-Mai-Chinh-1.jpg?resize=768%2C473&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Cach-di-Cat-Cat-Mai-Chinh-1.jpg?resize=1536%2C945&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Cach-di-Cat-Cat-Mai-Chinh-1.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Cach-di-Cat-Cat-Mai-Chinh-1.jpg?resize=810%2C498&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm kiếm ck, khoe váy!!! 29" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://ihometour.vn/duong-di-ban-cat-cat/imager_34_7165_700.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Chup-anh-mua-o-quang-truong-Sapa-Mai-Chinch.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tra cứu chồng, khoe váy!!! 29" data-recalc-dims="1">Chụp ảnh mưa sống quảng trường Sapa

2. Sau kia đi ăn uống cơm trưa, ttách cũng tạnh mưa dần dần rồi. Ăn dứt, mình mướn 1 bộ quần áo dân tộc bản địa của Lyn Sapa giao tận nơi tại trung chổ chính giữa ở Kafa Café, giá bán vẫn 80K.

Nơi thuê đồ vật dân tộc ngơi nghỉ Sapa thì bản thân mướn ở 2 địa điểm là: Art House với Lyn Sapa

Giao tận khách sạnGiá khoảng 80.000 đồng – 100.000 đồng/bát.

3. Chiều ttránh nắng. Mình định đi chụp lúa chín nghỉ ngơi thung lũng Mường Hoa, song xuống thì thấy đường sạt bùn đất với mấy xe cộ đồ vật vấp ngã phải 2 đứa hại quá trở về luôn.

4. Thế là chuyển hướng làn phân cách lên Swing Sapage authority và đi chơi Ô Quý Hồ. Lên Swing cũng buộc phải leo xuống khá dốc và mệt mỏi. Vé vào cửa ngõ là 80K bao gồm thêm 1 nước lọc hoặc coca. Nếu 100K thì có cafe ạ.

*
*
: trăm hoa tìm kiếm ông chồng, khoe váy!!! 31" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-may-cong-troi-Sapa-Mai-Chinch.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-may-cong-troi-Sapa-Mai-Chinch.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-may-cong-troi-Sapa-Mai-Chinc.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-may-cong-troi-Sapa-Mai-Chinh.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-may-cong-troi-Sapa-Mai-Chinh.jpg?resize=1536%2C864&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-may-cong-troi-Sapa-Mai-Chinc.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-may-cong-troi-Sapa-Mai-Chinh.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm kiếm ông xã, khoe váy!!! 32" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://ihometour.vn/duong-di-ban-cat-cat/imager_38_7165_700.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-lua-o-ban-Cat-Cat.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm chồng, khoe váy!!! 32" data-recalc-dims="1">Chưa cam lòng bắt buộc quay lại snạp năng lượng lúa ở bản Cát Cát

Nên lúc này lại lao xuống Cát Cát, cài vé tiếp để tự sướng lúa cho bởi được. Và thành quả này là đã làm được nhìn lúa trên đầy đủ thửa ruộng lan can chín rubi tuyệt đẹp.

*
*
: trăm hoa tìm kiếm ông xã, khoe váy!!! 33" data-recalc-dims="1">Lên hình cùng ruộng bậc thang lúa chín sinh hoạt Cát Cát

Tầm 10 giờ chiếu sáng thì về hotel đi ăn uống cùng quét dọn đồ vật để về Hà Nội Thủ Đô.

Cảm nhấn + tiến công giá

Sapa thời gian nào cũng tương đối tình và rất đẹp nhất, mình mới trở về nhưng vẫn ao ước đi tiếp nữa. Đi sapage authority cố định bắt buộc sở hữu theo 1 người tự sướng đẹp nha hầu như người.

Khách sạn

Phòng view núi hay rất đẹp luônKhách sạn 4 sao thuộc view cùng với KK Hotel, Bamboo Hotel và Paos Hotel luôn luôn ạ.View trọn thung lũng Mường Hoa dễ thương nhưng giá lại tốt hơn so với 3 mẫu khách sạn sinh hoạt trênChất lượng thì không chê vào đâu ạ.

Xem thêm: Đường Lên Chùa Linh Quy Pháp Ấn, Đường Đi Chi Tiết Chùa Linh Quy Pháp Ẩn

Giá phòng 750.000 đồng/đêm. Mình sinh hoạt 3 tối tổng thiệt sợ là 2.250K
*
*
: trăm hoa search ông chồng, khoe váy!!! 35" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Dem-o-quang-truong-trung-tam-Sapa.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Dem-o-quang-truong-trung-tam-Sapage authority.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Dem-o-quang-truong-trung-tam-Sapa.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Dem-o-quang-truong-trung-tam-Sapa.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2020/11/Dem-o-quang-truong-trung-tam-Sapage authority.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa kiếm tìm chồng, khoe váy!!! 36" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-5.jpg?w=2048&ssl=1 2048w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-5.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-5.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-5.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-5.jpg?resize=1536%2C864&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-5.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/ihometour.vn/wp-content/uploads/2017/01/Kinh-nghiem-di-ban-Cat-Cat-Chinh-Mai-5.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
: trăm hoa tìm kiếm chồng, khoe váy!!! 36" data-recalc-dims="1">Kinh nghiệm đi bạn dạng Cát Cát: sinh sống ảo trên nóc nhà đất của Art House 14 Cát Cát

Hoặc trên tuyến đường từ bỏ trung tâm xuống Cát Cát, phần lớn fan sẽ đi qua cái quán cafe The Haven Sapage authority Camp Site hoặc chiếc Gem Valley, Coóng Cafe Sapa… thì tất cả những là hầu như vị trí rất đẹp nhằm sống ảo danh tiếng.