địa chỉ phòng trà không tên

 - 

*

Ca sĩ tiến hành lịch trình quảng bá đến hai album sắp đến gây ra với lượng người theo dõi 600 bạn tại thủ đô vào thời điểm đầu tháng 1/2019.